05:26 21:48

 

Hand– en Spandiensten - Werkbeurten

Beste (aspirant-)leden,

Altijd aan nieuwe leden doen we een inventarisatie hoeveel kennis we in huis hebben.
Zo kan het zijn dat bijv. de elektriciteitswerkzaamheden u goed liggen of dat u liever met het groen in de weer bent of dat het verven uw ding is.

De Winterepriode loopt van September tot eind Maart.

Per jaar is de bedoeling om minimaal
12 uur werkzaamheden te verrichten voor de vereniging.

De wijze waarop dit kan worden ingevuld:

 • Zaterdag werkbeurt 2x per jaar in het voor- en najaar. U wordt dan ingedeeld op een planningslijst van de havencommissie maar wijziging in overleg is natuurlijk altijd mogelijk.
 • Groepsgrootte op zo’n werkdag is ca 10 a 12 (asp-)leden en een werkbegeleider vanuit de havencommissie.

Start en aanmelden: omstreeks 09:00 uur

Koffiepauze 10:30 uur

lunch  12:30 uur

Einde werk en afmelden rond 16:00 uur.


Planning werkzaterdagen

 • In het voor- en najaar ca 10 zaterdagen, dus totaal 20 geplande dagen per jaar.
 • Planningslijst wordt ca 1 maand voor de start van de geplande werkdagen per e-maillink naar u toegestuurd maar u kunt deze ook altijd op de website terugvinden.
 • Wijzigen van een geplande datum kan altijd in overleg met havencommissie (Peter van Strijbos).
 • Bij het niet verschijnen op de geplande werkbeurt volgt een boete van €50,-  en moet u een nieuwe afspraak maken. Zet het daarom goed in uw agenda!

Zomerwerkperiode loopt van begin April tot eind September.

 • Zomerwerk:
  ca 12 uren werken op doordeweekse dagen (dit is in overleg met de havenmeester).
  De havenmeester wil wel vooraf weten wanneer u wilt komen om niet voor verassingen te komen staan. De havenmeester registreert ook het aantal gewerkte uren. Hierbij dient u zelf zorg voor te dragen dat u het aantal uren aan het einde van de periode heeft gemaakt.

Werkzaamheden zijn groenonderhoud, schilderwerk en/of ander werk op verzoek van de havenmeester.

 • Vast project:
  Volgens afspraak met de havencommissie. Hierbij wordt een soort prestatieafspraak gemaakt.
  Voorbeeld: van een prestatieafspraak, Dit houdt in dat als u een strook groen bijhoudt u dat ook moet bijhouden en niet moet laten verwilderen. Dit kunnen ook andere werkzaamheden zijn.
 • Kantinedienst:
  Tijdens werkzaterdagen (bardienst en schoonmaakwerk in en aan het clubhuis).

 

Wat verwachten wij van de werkers:

 • Werkbegeleiders van de HC verwachten tijdens zo’n werkdag een groep gemotiveerde leden die het ook leuk vinden om samen voor de vereniging klussen te klaren.
 • Positieve instelling (dit maakt een werkdag juist leuk- u leert veel andere leden kennen)

Wat willen we van de nieuwe leden weten:

 • Wat hun werkbeurt voorkeur gaat worden.
 • Wat hun (hand)vaardigheden zijn (beroep, vak- of kennisgebied).
 • Wilt u alleen of samen met uw partner de werkuren vervullen.
 • Bent u doordeweeks ook beschikbaar voor werkzaamheden.

Arbo instructie:

 • Deze staat op de website en wordt ook op werkdagen kenbaar neergelegd. U tekent op de presentielijst ook dat u deze heeft gelezen.
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen staat ook in de arbo-instructie.
 • We hopen dan ook dat er geen ongelukken gebeuren.

 


 

 


 

 

 

Het is mogelijk om alleen in het voorjaar of alleen in het najaar uw werkbeurten/uren te maken.
Mogelijk is om bijv. twee werkbeurten in het najaar te doen i.p.v. bijv. één werkbeurt in het voorjaar en één in het najaar.

Zo zijn er meerdere mogelijkheden en kunt u zelf kiezen wat u het prettigste vind.

Aanvinken indien van toepassing.

 

 

Zijn er nog vragen over de mogelijkheden van de zelfwerkzaamheden?

Bel of mail gerust naar  Peter van Strijbos 06-40419740  of  Peter Strijbos--->

Beveiligingscode Beveiligingscode