05:26 21:48

 
Formulier:   Inschrijving lidmaatschap/ligplaats WSV Blinckvliet

 

Geachte toekomstig nieuw lid,
 

Naar aanleiding van uw verzoek tot het verkrijgen van een ligplaats in de jachthaven van W.S.V. Blinckvliet kunnen wij u met genoegen mededelen dat er een geschikte ligplaats voor uw schip beschikbaar is.

Met het aangaan van het lidmaatschap moet u rekening houden met de kosten van een nieuw lidmaatschap aan de vereniging.
Deze kosten maakt u o.a. mede-eigenaar van de vereniging en is een eenmalige initiële bijdrage.

De extra kosten, die u kunt verwachten:
entreekosten (€350) (jeugdleden tot 18 jaar: €100)
Inschrijvingskosten (€50).

Een lidmaatschap loopt parallel aan het kalenderjaar. Van 1 januari tot 31 december.
U krijgt een factuur voor de contributie en uw ligplaats voor het gebruik tot 31 december.
Dit wordt berekent vanaf de datum dat uw lidmaatschap in gaat.

U kunt alle tarieven vinden op onze website--->

Procedure tot Lidmaatschap van WSV Blinckvliet:

Acties door u uit te voeren:

Alle documenten en bijlagen, samen a.u.b. in één keer, binnen 14 dagen, opsturen/mailen van de volgende vier documenten:

1   Inschrijf-formulier Lidmaatschap. (het hier onderstaande inschrijfformulier)
Volledig ingevuld met alleen de gegevens van het lid wat inschrijft.
U mag kiezen uzelf of u partner.
 
2Uw pasfoto in kleur als bijlage. Alstublieft van dusdanige kwaliteit dat deze gebruikt kan worden voor publicatie in ons clubblad "t`Spuigat".
A.u.b. sturen naar gnivjirhcsni.[antispam].@blinckvliet.nl

3Kopieën van uw WA-bootverzekering als bijlage, waaruit het volgende blijkt:

• Dat de verzekering op uw naam staat.
• De bootgegevens overeen komen met de bootgegevens in het "Inschrijf-formulier Aspirant-lid".
• De grootte van de maximaal uit te keren bedragen.
(minimaal € 680700,- voor niet-zeegaande schepen en minimaal € 908000,- voor wel-zeegaande schepen)
A.u.b. sturen naar gnivjirhcsni.[antispam].@blinckvliet.nl

4Kopieën van uw WA-Particulier verzekering (als bijlage) waaruit blijkt dat u die heeft en dat deze op uw naam staat.
A.u.b. sturen naar gnivjirhcsni.[antispam].@blinckvliet.nl

Gaarne bovenstaande gegevens op te sturen/mailen binnen 14 dagen.

 

Latere ontvangst dan genoemde 14 dagen kan ertoe leiden dat de voor u beschikbaar komende ligplaats uiteindelijk aan iemand anders wordt toegewezen. (neemt u dan in ieder geval even contact op)

Bij ontbreken van documenten/gegevens of bij onduidelijkheden wordt u hierover benaderd.

Indien u van tevoren het uittreksel statuten, huishoudelijk- en havenreglement wilt doorlezen, zijn deze te vinden op onze website--->

Introductiebijeenkomst:
Wanneer de documenten in orde zijn wordt uw inschrijf-formulier Aspirant-lid gedurende 14 dagen in het clubgebouw ter inzage gelegd. Leden kunnen er kennis van nemen en eventuele bezwaren aan de Commissie van Introductie kenbaar maken.
Vervolgens wordt u uitgenodigd (ook uw eventuele partner en/of gezinsleden zijn van harte welkom) om bij een introductiebijeenkomst in ons clubgebouw aanwezig te zijn (uw aanwezigheid is verplicht, u kunt geen vervanger sturen). Deze bijeenkomst is bedoeld om kennis te maken en u te informeren over allerlei zaken betreffende onze vereniging.

Aspirant-lidmaatschap:
Indien na het verstrijken van genoemde 14 dagen geen bezwaren zijn gemeld en u heeft deelgenomen aan de Introductiebijeenkomst, wordt u de nota toegezonden voor de desbetreffende ligplaats. Na ontvangst van uw betaling gaat het aspirant-lidmaatschap in.

 

Van Aspirant-lidmaatschap naar verenigingslid:
Gedurende een periode van minimaal 10 maanden na het ingaan van het aspirant-lidmaatschap wordt er gecheckt of een aspirant-lid aan alle verplichtingen heeft voldaan. Indien dat het geval is, wordt u door het bestuur uitgenodigd om op de eerste ledenvergadering, volgend op de 10 maanden periode aanwezig te zijn. U wordt dan door het bestuur aan de leden voorgesteld.

 

Organisatie:
Deze procedure wordt geleid door de Commissie van Introductie.
Deze commissie bestaat uit de volgende leden:
 
Paul Oosthoek(voorzitter commissie van Introductie) 
Peter IJdema(Lid introductiecommissie, tevens bestuurslid) 
Peter van Strijbos(Vertegenwoordiger havencommissie) 
   

 

Inschrijfformulier voor aspirant lidmaatschap WSV Blinckvliet.


Vergeet u a.u.b. niet om de documenten te verzenden naar de gnivjirhcsni.[antispam].@blinckvliet.nl
(zie ook punt 2, 3 en 4 hierboven vermeld)

Wilt u gaarne alleen de naam van de persoon invoeren die lid wil worden?

Uw mobiele nummer wordt alleen gebruikt zodat we u in noodgevallen kunnen bereiken.

E-mailadres: Op dit adres krijgt u de factuur toegestuurd.

Uw rekeningnummer wordt alleen gebruikt ter controle van uw betaling op onze rekening.

De volgende vragen zijn voor informatie naar het Watersportverbond.


Gegevens van uw schip:

 

Met het insturen van dit formulier verklaart u:

 Eigenaar te zijn van het omschreven schip.

 Akkoord te gaan en bekend te zijn met de statuten en reglementen van WSV Blinckvliet.

 Dit formulier geheel naar waarheid te hebben ingevuld.

 

Alle informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens daar gaan wij zeer discreet mee om.
Hoe wij hier exact mee omgaan kunt u ook lezen op onze speciale privacy pagina op onze website-->

 

Na verzenden ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw inschrijving.

 

WSV Blinckvliet behandelt uw gegevens met de grootste zorgvuldigheid en zal de gegevens niet zonder toestemming aan derden geven.

 

Beveiligingscode Beveiligingscode