08:22 16:33

 


 U moet een schip in uw bezit hebben.
Dit is een voorwaarde om lid te kunnen worden en dus een ligplaats te kunnen krijgen.

Indien u bovenstaande vraag op JA dan graag hier aangeven om welke ligplaats het gaat.
Vrije ligplaatsen welke nu vrij zijn kunt u terugvinden: zie website--->

Alle informatie over hoe wij omgaan met uw privacy(-verklaring)--->
Beveiligingscode Beveiligingscode