05:48 21:43

 

Beste leden,

Steeds vaker horen we berichten over problemen met onze huidige diesel.

Daarom overwegen we vanuit het bestuur maar ook vanuit de Blauwe Vlag commissie, als vereniging over te stappen op een betere (voor de motor), maar ook wellicht beter voor het milieu, andere diesel.

15 mei j.l. hebben we een grote opkomst gehad op een “Voorlichtingsavond diesel” waar uitleg werd gegeven wat de problemen zijn van onze zogenaamde huidige B-7 diesel.

Op steeds meer omliggende havens wordt thans overgeschakeld naar een andere diesel die beter van kwaliteit is.

Zoals u in de video’s kunt zien wordt er ook gesproken over de nadelen van de opslag in onze brandstoftanks aan boord en dan vooral langer dan 6 maanden.

Recent heeft ons als bestuur heeft een belangwekkende publicatie van de EOC bereikt. Hierin wordt gewaarschuwd; geen B-7 FAME diesel meer te bunkeren voor de beroepsvaart en de pleziervaart.

KORTE PUBLICATIE VAN HET EOC--->

Het bestuur en de blauwe vlag commissie willen de leden voorstellen over te schakelen naar of de traditionele diesel B-0(NUL: d.w.z. zonder FAME, zonder andere toevoegingen) of de nieuwe HVO-20 diesel op basis van een leden enquête

In de Algemene Leden Vergadering van oktober kunnen de leden hierover gaan stemmen.

Het invullen van de enquête helpt het bestuur om voorafgaand aan de ALV een inzicht in de mening van onze leden te krijgen, het invullen ervan is van groot belang!

Graag voor 20 juli.

Bedankt voor uw medewerking!

 

 


 

 

Inleding en presentatie; wat is diesel


 

 


 

Ervaringen van een havenmeester met HVO-20

De havenmeester van jachthaven Biesbosch vertelt vanuit zijn ervaringen over HVO-20.


 


 

 

Video Future Fuels

Een uitleg van de leverancier van Future Fuels; Wat is HVO-diesel.