Hieronder treft u informatie aan op welke wijze en wanneer, u de ligplaats en/of uw lidmaatschap, dient op te zeggen.

Dit is mogelijk op drie manieren.
Het opzeggen van uw:
  - ligplaats maar wel lid blijven of
  - ligplaats en donateur worden of
  - ligplaats en uw lidmaatschap beiden opzeggen.

Uw entreebijdrage, welke u met de inschrijving hebt betaald, is een eenmalige initiële bijdrage welke in het geval van beëindiging van een lidmaatschap of donateurs-schap, niet wordt teruggegeven.

Lidmaatschap beëindigen:

Het lidmaatschap kan in de volgende gevallen worden beëindigd:
  - door opzegging van het lidmaatschap door het lid.
  - door opzegging van het lidmaatschap door het bestuur van de vereniging (bijvoorbeeld bij wanbetaling/royering)
  - door overlijden van het lid.

Mocht u besluiten uw lidmaatschap te beëindigen of uw ligplaats op te zeggen, is het beste het bestuur hiervan dan ruim voor het verstrijken van het lopende lidmaatschapsjaar, en niet later dan 1 december van uw opzegging op de hoogte te stellen.
In geval dat u dat na die datum indient, zijn de volgens de statuten en reglementen, de volgende regels van kracht:
   - De jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd blijft (art. 11.2).
   - Indien u opzegt na 1 december maar voor 1 juni dan krijgt u 50% van het liggeld retour.
   - Bij opzegging na 1 juni vindt geen restitutie plaats.

Opzeggingen van uw lidmaatschap en/of ligplaats doet u bij voorkeur per email, anders schriftelijk per brief naar het postadres van de vereniging.

Per mail kan dit naar het bestuurslid havenindeling of secretaris m.b.v. het algemeen-contact-formulier-->

Dit geldt voor al uw gehuurde objecten, zoals een trailerplaats of een ligplaats maar ook eventueel uw lidmaatschap.