Aanstaande maandag 4 februari hervat Sterk in Waterwerk de werkzaamheden in onze haven om FASE 1 te gaan voltooien.
Als eerste worden de nog te ondiepe plekken gebaggerd. Deze plekken zijn vastgesteld via een diepte peiling en worden d.m.v. een speciaal software programma in kaart gebracht.
Alles wat op het beeldscherm groen oplicht is op de vooraf bepaalde diepte en daar waar nodig wordt alsnog gebaggerd tot de juiste diepte bereikt wordt.

Na dit baggerwerk wordt de G/H steiger teruggeplaatst en worden de nieuwe stalen meerpalen geslagen. (deze week zijn de 94 stalen meerpalen op de wal gelost). Hierna wordt de J/K steiger teruggeplaatst en worden ook hier de stalen meerpalen geslagen.

Vervolgens worden de houten meerpalen van de M-steiger getrokken, wordt aldaar het laatste baggerwerk uitgevoerd en worden ook daar de nieuwe stalen meerpalen geslagen. Na het aanbrengen van paalmutsen en afmeerbeugels is voor Sterk in Waterwerk FASE 1 afgerond.

Half februari zal MARIMAT de zijsteigers leveren, deze kunnen na de werkzaamheden van Sterk in Waterwerk gemonteerd worden.

Tot nu toe verloopt alles geheel volgens plan en ziet het er naar uit dat FASE 1 geheel binnen het budget gerealiseerd zal worden.


Werkgroep Herindeling Jachthaven Blinckvliet